امروز : یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

محورهای کلی کنفرانس

 

 تبیین مبانی و چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی

 

 ویژگی های آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

 

 نقش آموزش عالی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

 

 نقش سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

 

 نقش ارتقای بهره وری و کیفیت آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

حامیان همایش
دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجمن آموزش عالی ایران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(Isc) موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور جمعیت توسعه علمی ایران دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری CIVILICA
تاریخ های مهم کنفرانس

 زمان برگزاری همایش:

4 اسفند ماه 1395

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 

15 دی ماه 1395 (تمدید شده)

اعلام نتیجه بررسی چکیده مقالات:

20 دی ماه 1395 (تمدید شده)

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 

1 بهمن ماه 1395 (تمدید شده)

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 

15 بهمن 1395

اعضای محترم شورای علمی همایش

 

 

جناب آقای دکتر محمدصادق بیجندی                  معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ

جناب آقای دکتر شاهین همایون آریا                  معاون محترم دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر ناصر عظیمی                        عضو محترم هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری                      عضو محترم هیآت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

جناب آقای دکتر علی حسنی                           معاون محترم پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی                    عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چناب آقای دکتر سیداحمد صالحی                     عضو محترم هیأت علمی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

جناب آقای دکتر احسان جمالی                        معاون محترم فنی آماری سازمان سنجش و آموزش کشور

جناب آقای دکتر صالحی عمران                       عضو محترم هیأت علمی دانشگاه مازندران

جناب آقای دکتر نعمت الله عزیزی                     عضو محترم هیأت علمی دانشگاه کردستان

جناب آقای دکتر محمدجواد صالحی                    عضو محترم هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش کشور

جناب آقای دکتر اباصلت خراسانی                     عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه               عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر رضا منیعی                          معاون محترم پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

جناب آقای دکتر شهاب کسکه                         معاون محترم دفتر هیأت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر یوسف محب زادگان                  معاون محترم دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم                مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی

جناب آقای پیام حنفی زاده                           عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر حسن شیبانی                         معاون محترم دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ 

جناب آقای دکتر مصطفی عمادزاده                   عضومحترم هیأت علمی دانشگاه اصفهان