امروز : یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری همایش به پایان رسیده است.
محورهای کلی کنفرانس

 

 تبیین مبانی و چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی

 

 ویژگی های آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

 

 نقش آموزش عالی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

 

 نقش سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

 

 نقش ارتقای بهره وری و کیفیت آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

حامیان همایش
دانشگاه علم و فرهنگجهاد دانشگاهیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورانجمن آموزش عالی ایرانپایگاه استنادی علوم جهان اسلام(Isc)موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیسازمان سنجش آموزش کشورجمعیت توسعه علمی ایراندانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه علامه طباطباییوزارت علوم ، تحقیقات و فناوریCIVILICA
تاریخ های مهم کنفرانس

 زمان برگزاری همایش:

4 اسفند ماه 1395

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 

15 دی ماه 1395 (تمدید شده)

اعلام نتیجه بررسی چکیده مقالات:

20 دی ماه 1395 (تمدید شده)

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 

1 بهمن ماه 1395 (تمدید شده)

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 

15 بهمن 1395

آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
80
بازدید دیروز :
13
بازدید کل :
23157
اعضای محترم شورای سیاست گذاری همایش

 

 

جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبی                              ریاست محترم جهاد دانشگاهی

جناب آقای دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو             ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ

جناب آقای دکتر محسن قرنفلی                                معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی

جناب آقای دکتر جعفر توفیقی                                 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر حمید کاظمی                                ریاست محترم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی                           ریاست محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی                               ریاست محترم سازمان سنجش و آموزش کشور

جناب آقای دکتر احمد بدری                                  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی                            ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حسین تسلیمی                             قائم مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر احمد فضائلی                               معاون محترم پژوهشی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی

جناب آقای دکتر حجت اله میرزایی                         معاون محترم اقتصادی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی

جناب آقای دکتر حسین راغفر                               عضو محترم هیأت علمی دانشگاه الزهرا

جناب آقای دکتر علی اکبر کیوانفر                         ریاست محترم دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی                           ریاست محترم سازمان امور دانشجویان

جناب آقای دکتر میر شجاعیان                             معاون محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی

جناب آقای دکتر واشقانی فراهانی                        معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد

جناب آقای دکتر تهرانچی                                   ریاست محترم  دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی                             معاون محترم آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای جت اله میرزایی                                معاون محترم وزارت کار

جناب آقای دکتر احسان جمالی                           معاون محترم فنی آماری سازمان سنجش

جناب آقای دکتر حسین حسینی                          معاونت محترم آموزشی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر شاکری                                    عضو محترم هیأت علمی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای فرشاد مومنی                                 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر علی وطنی                             معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر پور کاظمی                            معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی

جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی                       معاون محترم  آموزشی وزارت علوم

جناب آقای دکتر قاسمی                                 ریاست محترم دانشگاه خاتم

 
تاریخ : 1395/11/23