امروز : یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

محورهای کلی کنفرانس

 

 تبیین مبانی و چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی

 

 ویژگی های آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

 

 نقش آموزش عالی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

 

 نقش سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

 

 نقش ارتقای بهره وری و کیفیت آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی

حامیان همایش
دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجمن آموزش عالی ایران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(Isc) موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور جمعیت توسعه علمی ایران دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری CIVILICA
تاریخ های مهم کنفرانس

 زمان برگزاری همایش:

4 اسفند ماه 1395

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 

15 دی ماه 1395 (تمدید شده)

اعلام نتیجه بررسی چکیده مقالات:

20 دی ماه 1395 (تمدید شده)

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 

1 بهمن ماه 1395 (تمدید شده)

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 

15 بهمن 1395

محورهای جزیی همایش نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۵/۷/۱۴

 

 1. ارتقای نوآوری و خلاقیت در پژوهش های دانشگاهی
 2. نظام های تامین مالی آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی
 3. آسیب شناسی فرایندهای تبدیل ایده به محصول در پژوهش های دانشگاهی
 4. جایگاه اقتصاد دانش بنیان در نظام اموزش عالی
 5. نقش آموزش عالی در ایجاد فضای کسب و کار
 6. کارآفرینی و نظام آموزش عالی
 7. زمینه سازی تولید ثروت در نظام آموزش عالی
 8. آسیب شناسی تولید ثروت در نظام آموزش عالی
 9. آسیب شناسی ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه اقتصاد مقاومتی
 10. نقش نظام آموزش عالی در فرهنگ آفرینی اقتصاد مقاومتی
 11. برنامه ریزی درسی مبتنی یر کارآفرینی در نظام آموزش عالی
 12. تعلیم و تربیت نخبگان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مقاومتی
 13. زمینه سازی گفتمان علمی در حوزه اقتصاد مقاومتی
 14. ترویج علمی وعمومی مبانی اقتصاد مقاومتی
 15. چرایی و ضرورت ارتباط اقتصاد مقاومتی و نظام آموزش عالی
 16. مشارکت های مردم نهاد در نظام آموزش عالی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی
 17. انتقال فناوری و نقش عملیاتی نظام آموزش عالی در آن
 18. نقش آموزش عالی در مدیریت علمی مخاطرات اقتصادی
 19. ساماندهی نظام ملی نوآوری علمی و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 20. توانمند سازی و مهارت افزایی دانش آموختگان  دانشگاهی
 21. نقش استاندارد سازی نظام اموزش عالی در اقتصاد مقاومتی
 22. ظرفیت های نظام اموزش عالی در تحقق اقتصاد مقاومتی
 23. خصوصی سازی نظام اموزش عالی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی
 24. چگونگی پیاده سازی اسناد بالا دستی نظام اموزشعالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی
 25. نقش نظام های رتبه بندی و اعتبار سنجی آموزش عالی در تحقق اقتصاد مقاومتی