تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

آدرس دبیرخانه : تهران- بلوار اشرفی اصفهانی-نرسیده به پل اتوبان همت- خیابان شهید قموشی- خیابان بهار- دانشگاه علم و فرهنگ

تلفن همراه: 09031621144

تلفن: 44238171  (داخلی 243)     خط مستقیم: 44389665

فکس: 44214750

 

کانل تلگرام

@newserpaheusc

پسست الکترونیک: erpahe@usc.ac.ir 

 

1412681644_1 کد پیگیری :